KLINT 2

Birgit Løkke og Lene VestergårdKLINT 2

KLINT 2 - Lyden af en Verdensarv

Boesdal Kalkbrud - To. 23. til sø. 26. august, hver aften kl. 20.00 - Varighed: 80 min. uden pause
Billetpriser: 340 kr. - 300 kr. – 280 kr. - Unge u. 25 år: 170 kr. - 150 kr. - 140 kr.

Det svimlende musikalske drama fra undergrunden er komponeret for kor, sangsolister og specialfremstillede instrumenter.KLINT 2
Om livsformer gennem millioner og millioner af år. Om lag på lag af liv og død


Se trailer til KLINT 1                         For alle over 7 år                         Følg KLINT 2 på Facebook

KLINT 2 er en ny opsætning af den Reumert nominerede teaterkoncert om Verdensarven. Igen i den spektakulære Pyramide i Boesdal Kalkbrud. Geologiens rytmer og toner i Pyramidens katedral-akustik - det fugtige mørke fyldes af dinosaurernes klage og af katastrofens stilhed.
Kor og solister lægger stemmer til mikroskopiske krebsdyr, havets brænding og den ødelæggende katastrofe, der for 66 millioner år siden udslettede dinosaurerne og halvdelen af alle dyrearter.

BRUG DAGEN I BOESDAL
Spis i Pop-up restaurant Smagen Af En Verdensarv (v/Traktørstedet Højeruplund og Rødvig Kro & Badehotel) eller køb picnicboxe fra Restaurant Harmonien.
Se indholdet af frokostmenu, aftenmenu eller picnicbox her. KLINT 2
Køb sammen med billetter eller separat

Der er verdensarvs-aktiviteter i Boesdal i de fire dage KLINT 2 spiller: Marked med verdensarvspartnere med bla. lokale fødevarer, kunst fra Åbne Atelierdøre, guidede verdensarvsvandringer, fossiljagt i en opstillet kalkblok. Bibliotekets fremskudte afdeling udlåner bøger om dinosaurer, kridttid og meteornedslag. Læs mere

I KLINT 2 bindes korsatserne sammen af perkussionist og komponist Birgit Løkke på billedhugger Bo Karbergs 10 m høje Verdensarvs-instrument, som består af svævende kalkblokke, en xylofon af flintflækker og flygelstrenge stemt i klintens toner.
Skuespiller og dramatiker Lene Vestergård har skrevet teksten til KLINT om livsformer gennem millioner af år. Teksten tager afsæt i Pyramidens form, der minder om ruren, et kegleformet krebsdyr. Ruren har erfaret det hele. Den har eksisteret før, under og efter dannelsen af klintens lag. Og den lever endnu. I KLINT ’fortæller’ ruren dramaet om undergrunden gennem Lene Vestergård, som også står for iscenesættelsen.
Lysdesigner Pernille Plantener fylder rummet med farver fra hav, kridt og flint i dynamisk sammenhæng med musik og sang. På den enorme tagflade skabes alge-tåger, kalkstrukturer og eksplosioner af lys.
Kordirigent Charlotte Muus Mogensen har indstuderet korsatserne, og hun dirigerer koret under forestillingerne.

Birgit Løkkes komposition bruger nærmest klintens lag som et partitur. Aftegningerne er omsat til rytmer, melodier og korklange. Værket følger de geologiske epoker og er opbygget i fire satser:
– Kridttiden med kokkolitter, som dominerende bidrag til aflejringerne,
– Katastrofen med meteornedslaget, der udryddede halvdelen af jordens dyre- og plantearter,
– Tertiærtiden med bryozóer, der vokser i kolonier og
– Nedbrydningen, hvor naturkræfterne tager materiale tilbage og flytter det rundt, for evigt rundt.

Sanger Uffe Jonas lægger stemme til dinosaurernes uddøen. Sanger Tove Conrad Lidegaard synger den sfæriske solo i 2. sats og sanger Hanne Skov synger ’Bløddyrene’ i 3. sats.

Der er altid køligt i Pyramiden.
Tag derfor varmt tøj med, fornuftigt fodtøj på og medbring evt. pude og/eller tæppe.

KLINT er udviklet på baggrund af naturvidenskabelig viden. Tonaliteten i de enkelte satser er valgt ud fra kalklagenes ’egenklang’. Geologerne Morten Hjuler og Niels Hemmingsen Schovsbo, GEUS, tidsfæster kalk-lag ved at slå på dem med geologhamrer og på den måde finde deres egenfrekvens. Birgit Løkke har brugt lagenes frekvens i kompositionen.
I 2. sats – Katastrofen - toner de voldsomme lyde fra meteornedslaget ud i en enkelt tone med frekvensen 426 Hz. Denne frekvens er valgt, fordi jorden efter virkelig store jordskælv, og når den rammes af kolossale meteorer, svulmer og trækker sig sammen med en cyklus på 20,5 minutter – eller en frekvens på 0,000813 Hz. Transponeres denne ’tone’ 19 oktaver op, har den netop frekvensen 426 Hz - meget tæt på kammertonen A. Efter alle store jordskælv ”synger” Jorden denne dybe kammertone i flere måneder. Seismolog Trine Dahl-Jensen har bidraget til KLINT med denne viden. Trine medvirker i KLINT-koret.

Perkussionist og musiker: Birgit Løkke
Skuespiller og sanger: Lene Vestergård
Solister: Hanne Skov, Tove Conrad Lidegaard og Uffe Jonas
Kordirigent: Charlotte Muus Mogensen
Kor: 18 korsangere
Komponist: Birgit Løkke
Tekst og iscenesættelse: Lene Vestergård
Lysdesign: Pernille Plantener
Lyddesign: Mikkel Larsen

Grafik og Lay-out: Cæcilie Else Telling
Logo-grafik: Birgit Løkke
Produktionsleder: Christian Bysted
Praktisk tovholder: Leif Sinius

Lokale sponsorer (foreløbig liste):
Bygma, Store Heddinge
Holtug Savværk
KALK A/S
LEJMIN.DK Maskinudlejning
Stevns Stilladser v/Lars Wolf
SuperBrugsen, Store Heddinge

Samarbejdspartnere (foreløbig liste):
De Gule Trøjer, Rødvig
Foreningen KLINT
Rødvig Kro
Stevns Biblioteker
Stevns Erhvervsråd
Stevns Kommune
Stevns Teaterforening
Stevns Turistforening
SydkystDanmark
Traktørstedet Højeruplund
Verdensarv Stevns
Østsjællands Museum

KLINT 2 er støttet af Stevns Kommune, Metro-Schrøder Fonden, Toyota Fonden, Oticon Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
Bo Karbergs Verdensarvs-instrument er støttet af: Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens Legat.